مرغ دونی

امروز به خاطر یه جلسه احمقانه نزدیک بود آبروم بره و یه قرار مهم رو از دست بدم. من نمی دونم مگه شعبه مرغ دونیه هر موقع بخوان آدمو نگه می دارن و هر موقع بخوان می زارن آدم بره. یه خبری هم نمیدن که مثلا فردا جلسس.

بعد می خوان آدم با آبروش بازی کنه و برای سیستم مزخرف بانک بازاریابی هم کنه.

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
a

جایی بهتر سراغ داری ول کن وبرو این قدر نق نزن