بانک مسکن و صادرات مدیریت به جهان

امروز تقریبا یک ماهه که حقوقم قطع شده و پاداش هم که برای اعیاد مختلف به حساب بقیه کارمندا می ریختن به حسابم نیومده.

دو ماهی می شه که عمل کردم و یک ماه هم مرخصی استعلاجی گرفتم.

مدیریت محترم منطقه برای اینکه به اصطلاح خودش گوش مالی به من بده که چرا جراحی کردم و یک ماه مرخصی گرفتم ، با گم کردن برگه مرخصی استعلاجی من در کشاکش بروکراسی اداری، یک ماه حقوق و مزایای منو قطع کرده.

به هیچ جای دنیا هم بر نخورده که یه کارمند بد بخت و دون پایه یک ماه حقوق نگرفته اونم به خاطر یک ماه مرخصی استعلاجی که به تشخیص دکتر بوده.

یاد این گفته رئیس جمهور عزیزمون افتادم که می گفت می خواد سبک مدیریت ایران رو به تمام دنیا صادر کنه و حتما مثلا یه چیزی مثل مدیریت Z ژاپنی ها می خواد بشه.

اما من و هم قطارام این سبک مدیریت رو با گوشت و پوستمون داریم حس می کنیم. سبکی که کارمند بد بخت لابلای چرخ دنده های بروکراسی خرد می شه و مدیران برای اینکه ضعف خودشون توی وظایف مختلف مدیریت رو پوشش بدن قربانی دم دست تر از کارمند ها پیدا نمی کنن.

البته نظر رئیس جمهور محترم حتما مهر ورزی و این قبیل صحبت ها بوده وگر نه دوران برده داری خیلی وقته که سپری شده.

/ 2 نظر / 26 بازدید
سس

سس

بابا بی خیال