نه دیگه این واسه ما دل نمی شه!

هر چی من بهش نصیحت می کنم

که بابا آدم عاقل آخه عاشق نمی شه!

می گه یا اسم آدم دل نمی شه

یا اگر شد دیگه عاقل نمی شه!

بهش می گم جون دلم

اینهمه دل توی دنیاست چرا

یه کدوم مثل دل خراب صاحب مرده من نمی شه؟

چرا از این همه دل

یه کدوم مثل تو دیوونه زنجیری نیست؟

یه کدوم صبح تا غروب

تو کوچه ول نمی شه؟

می گه یک دل مگه از فولاده

که تو این دور و زمونه چششو هم بزاره!

هیچ چیزی نبینه،

یا اگر چیزی دید

خم به ابروش نیاره

می گم آخه بابا جون

اون دل فولادی

دست کم دنبال کیف خودشه

دیگه از اشک چشمش

زیر پاش گل نمی شه

می گه هر سکه می شه قلب باشه

اما هر چی قلب شد دل نمی شه

نه دیگه ، نه دیگه،

نه دیگه این واسه ما دل نمیشه!

/ 0 نظر / 19 بازدید