معرفی بانک مسکن

بانک مسکن یک بانک دولتی است. این بانک و بانک ملی دو بانکی هستند که هیچ وقت خصوصی نمی شوند! کاملا دولتی ، روح دولتی ، قوانین دولتی، مشتریان و کارمند های دولتی.

این بانک در زمان انقلاب از تلفیق چند بانک مانند بانک کوروش، اکباتان و بانک رهنی ایجاد شد و نام بانک مسکن را به خود گرفت.

وظیفه اصلیش هم انجام امور مسکن !!! است. یعنی دماغش رو توی هر کاری می کنه که مسکن توش هست- این آخرا هم طرح شیرین و چرب مسکن مهر.

اما این بانک تا 4 سال پیش فقط دیپلمه استخدام می کرده اما مدیران بانک یهو تصمیم میگیرن که اِ اِ اِ چرا لیسانس نگیریم. ما باید یه سازمان یادگیرنده بشیم. با این جرقه تعداد زیادی از جمله من رو بردن توی سیستم سرباز گیری خودشون و بد بختشون کردن.

الآن مدیرای میانی و پائینی دیپلمن و کارمندا لیسانس!

 

/ 0 نظر / 23 بازدید