پ نه پ

مشتری به من:

آقا می تونم از این فرم واریز بردارم؟

په نه په اینو گذاشتم اینجا برای سرسبزی و مبارزه با آلودگی هوا؟

رئیس به من:

داری دوتا دوتا را میندازی دیگه؟

پ نه پ دارم دوتا شماره می زنم یکیش بره تو مایه های بندری همه حال کنن.

مشتری به من:

آقا 1 میلیون تومن پول دارین؟

پ نه پ بانکو جمع کردیم زدیم تو کار فلافل سمبوسه، درآمدش خیلی بیشتره

/ 0 نظر / 74 بازدید