پیرزن های مومن بی فرهنگ

امروز یه مشتری وحشی داشتم.

اونقدر وحشی که حتی نمی شد باحاش حرف زد.

آخه چرا وقتی مردا پیر می شن خوش برخورد تر می شن.

ولی زنا که پیر می شن وحشی می شن.

مخمو ترکوند.

کارمند بانک مسکن ; ٧:۱٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩
    درد دل های شما! ()    +