اندر حکایت سیستم های بانک مسکن

ساعت هفت است و ما در شعبه ایم          اول صبح است و ما سرزنده ایم
می نشینم پشت سیستم های ناب         آنکه گفتم هست معیوب و خراب
می زنم آغاز روز هر کدام               می کنم از ترس بر آنها سلام
چارقل باید بخوانم زیر لب           تا نمانم توی شعبه تا به شب

هرکدامش ساز خود را می زند            دلبری هاشان دلم را می برد
اولی آغاز روزش مشکل است           دومی پایان روزش خوشگل است
سومی غش می کند در طی روز           آن چهارم چون چراغی نیمسوز
پنجمی رفته است در خوابی گران          آن ششم اشک مرا کرده روان

این یکی سیستم مرا کرده کچل          مشتری ها زان یکی گشته مچل
شصت پای هر یکی در چشم آن          دستشان در دست هم اندر نهان
هر یکی را یک سر و سودا بود         اژدهایی هفت سر گویا بود
گرچه هریک زان یکی باشد جدا         یکصدا هستند در آزار ما

بانکداری مجازی را نگو                مشتری ها را فراری داده او
با چنین سیستم چنین راه و روش         خدمت غیر حضوری پیشکش
کارت خوان و نصب آنها افتضاح            مبحث بازاریابیش مزاح
ما خجل از خدمت اینترنتی            این موبایل بانکینگمان شرمندگی

کارت مسکن اکثرا باشد بلا       توی عابر بانک دیگر بانک ها
با چنین اوضاع و احوال خراب       کار اصلاحات آنها هم عذاب
هر دو سه هفته یکی نصب جدید         مشکلی در کارمان آرد پدید
گرچه یک قسمت به سامان می شود         آفتی دیگر نمایان می شود

روزی از رهیافت سوی جم شویم           باز از جم سوی این دیگر شویم
وب تلر آید به روزی در چهار         زین سبب اشکال ها آید به بار
تازگی هم مژده آمد کاین نوین          منتقل گردد به آنجا همچنین
تا از این سیستم به آن یک می رویم           اطلاعاتش ز نو باید دهیم

آخرینش هم که ثبت ضامنین         تا چه آید شاهکار بعد از این
معذرت خواهی ز مردم رسممان          اسکن امضا نمودن شغلمان
صفحه اصلاح پیش چشممان         رفع نقص محتوایش کارمان
بس که تغییر مداوم دیده ایم         بس که اشکالات دائم دیده ایم

بس که اصلاحات بیخود کرده ایم          آخر شبها به خانه رفته ایم
شعر و وزن و قافیه آید به تنگ          شاعر بیچاره هم گوید جفنگ
سیستم ما نعره خر در چمن         عرعرش پیچیده در دشت و دمن
انکر الاصوات باشد این صدا            ما از این آواز در رنج و بلا

سیستم ما همچو ماشین ژیان          شد رقیب زانتیا این بی زبان
گرچه از یک خانواده هر دوتا         جمله می دانند فرق این دو را
سیستم ما چاق و زشت و پیر و گر          خواستگاری می رود او در به در
او بخواهد دخترانی مه جبین          قصه بازاریابی باشد این

سیستم ما لاک پشتی خوش خیال           می کند با قصه خرگوش حال
طفلکی باور نموده قصه را          این که اول گشته در آن ماجرا
قوز اول قوز سیستم های ماست          قوز پشت قوز این پرونده هاست
دائما تشکیل پرونده بده           فرمها را روی همدیگر بنه

زونکنی مملو کاغذ پاره ها           تا دهی وامی به مهر و روستا
هر یکی را ثبت کن در سیستمی          با عذاب و محنت و آشفتگی
پول آن هم نوش جان دیگران          بس که ما خوبیم و نازو مهربان
ساعت هفت است و ما در شعبه ایم          شد هوا تاریک و جمله خسته ایم

می زنم پایان روز هر کدام          گرچه درد ما نگنجد در کلام
پیش پای ما نیندازید سنگ         عرصه را بر ما نگردانید تنگ
با کمی از پول وام مهرتان           سیستمی نو آورید ای سروران
من اگر خار آورم جای تمشک          دیگران گویند بر من ای زرشک

کارمند بانک مسکن ; ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۸ دی ۱۳٩٠
    درد دل های شما! ()    +