تعویض رئیس

نمی دونم چه صیغهای هست که من تو هر شعبه ای می رم رئیسش عوض می شه.

تا میام با چرندیات یه نفر خو بگیرم سریع یه چرند دیگه رو می فرستن سر وقت آدم.

کارمند بانک مسکن ; ٦:۳۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
    درد دل های شما! ()    +