زائیدن

چند وقتی می شه که هر مشتری می رسه و می گه می خوام ساتنا کنم - همون حواله آنی بین بانکی که از یک بانک می شه ریخت توی یک بانک دیگه - معاون شعبه می گه که بگو قطع شده.

امروز سوار ماشین یکی از بچه های بانک شده بودم و در مورد طرح مسکن مهر صحبت می کردیم. می گفت آنچنان گندی زدن که مانده ساتنا منفی شده و پول ندارن بریزن تا ساتنا وصل بشه.

از معاون شعبه پرسیدم گفت درست میگه. پس بیخود نیست چند وقتیه دیگه از تبلیغات سریالی بانک مسکن خبری نیست و بیلان و پاداش و ... رو هم نمیریزن.

زیرش زائیدن!

کارمند بانک مسکن ; ٧:۱٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٩
    درد دل های شما! ()    +