یه بوس کوچولو

شعبه ما اونقدر مزخرفه که هیچکس دلش نمی خواد بیاد و اونو تحویل بگیره. شاید یکی از دلایلش همکار های پر توقعی هست که همه جور انتظاری از آدم دارن.

حتی یه بوس کوچولو !

کارمند بانک مسکن ; ٦:٢٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
    درد دل های شما! ()    +

تعویض رئیس

نمی دونم چه صیغهای هست که من تو هر شعبه ای می رم رئیسش عوض می شه.

تا میام با چرندیات یه نفر خو بگیرم سریع یه چرند دیگه رو می فرستن سر وقت آدم.

کارمند بانک مسکن ; ٦:۳۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٠
    درد دل های شما! ()    +